Mobility PW

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.