IX konkurs MOBILITY PW - konkurs dla doktorantów - uczestników szkoły doktorskiej PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 12 czerwca 2023 r. został otwarty IX konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. 

Nabór wniosków w IX konkursie Mobility PW jest otwarty do 30 czerwca 2023 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 20 lipca 2023 r. i zakończą nie później niż do 10 grudnia 2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji doktorantów Politechniki Warszawskiej. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania mobilności naukowych. Dzięki formule Programu łączącej różne źródła finansowania w tym konkursie przewidziano wiele form wyjazdów realizowanych w okresach 2 i 3 miesięcznych do krajów OECD.

Konkurs Mobility PW IX jest skierowany do doktorantów - uczestników szkoły doktorskiej PW i realizowany w ramach projektu SEED NAWA STER na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla projektu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczególne programy finansujące.

W IX konkursie Mobility PW doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

wyjazdy średnio i długoterminowe rozliczane pełnymi miesiącami

  • 2-miesięczne
  • 3-miesięczne

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z dokumentacją programu Mobility PW. W ogłoszeniu konkursowym znajdą Państwo informacje dodatkowe, dotyczące zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW IX

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową prosimy o wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)