III konkurs MOBILITY PW - konkurs dla doktorantów (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 18 października 2022 r. został otwarty III konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Tym razem konkurs skierowany jest jedynie do doktorantów i uczestników szkół doktorskich (do 40 roku życia), którzy do tej pory nie byli beneficjentami projektu NAWA PROM PW2.

Nabór wniosków w III konkursie Mobility PW jest otwarty do 06.11.2022 r włącznie i odbywa się poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

Konkurs Mobilty PW III jest realizowany w ramach programu NAWA PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem MOBILITY PW oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie.

W III konkursie Mobility PW można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

DOKTORANCI PW

  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (do 7 dni)
  • udział w szkole zimowej (do 10 dni),
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych (do 14 dni)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

DOKTORANCI Z ZAGRANICY

  • aktywny udział w konferencji organizowanej przez PW(do 7 dni)
  • udział w szkole letniej/szkole zimowej organizowanej przez PW (do 10 dni),
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych organizowanych przez PW (do 14 dni)
  • pobyt w PW w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w swoim kraju, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

W przypadku doktoranta z zagranicy wniosek powinien zostać złożony w imieniu zapraszanego doktoranta przez pracownika PW.

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW III

W kolejnych krokach proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku 

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Wyślij zeskanowany wniosek wypełniając formularz online (kliknij)