Wydarzenia

OPEN TIME OF CAS - „Symetria w strukturze Wszechświata, symetria w biologii i fizyce”, 16.12.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie online z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Symetria w strukturze Wszechświata, symetria w biologii i fizyce". Prelegentami będą: dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); prof. Jan Fronk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).

OPEN TIME OF CAS - „MYŚLENIE KWANTOWE JAKO FUNDAMENT POZNANIA ŚWIATA", 4.11.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie online z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „MYŚLENIE KWANTOWE JAKO FUNDAMENT POZNANIA SWIATA". Prelegentami będą: prof. Leszek Adamowicz (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska); dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska), prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk).

OPEN TIME OF CAS - „Percepcja a ogląd świata", 14.10.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Percepcja a ogląd świata”. Prelegentami będą: dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); prof. Jan Fronk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).

Rozstrzygnięcie I konkursu Mobility PW

Komisja Konkursowa Mobility PW rozstrzygnęła I konkurs w ramach Programu.

I Konkurs w ramach programu Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW i jednocześnie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach tego Programu. Nabór wniosków online do 20 września 2021 r. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W I KONKURSIE MOBILITY PW

Sympozjum NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO w Pałacu w Radziejowicach, 27 -29.09.2021 r.

W dniach 27 – 29 września 2021 r. w Domu  Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach odbyło się Sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO. Sympozjum zostało zorganizowane w ramach konkursu INNOWACJE DYDAKTYCZNE na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej, przeprowadzonego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.