V konkurs MOBILITY PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 19 grudnia 2022 r. został otwarty V konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Konkurs Mobility PW V skierowany jest do doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej.

Nabór wniosków w V konkursie Mobility PW jest otwarty do 30.01.2023 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r. i nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

Konkurs Mobilty PW V jest realizowany w ramach projektu IDUB oraz SEED - NAWA STER na zasadach określonych regulaminem Mobility PW oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista stworzona na podstawie merytorycznych ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie.

W konkursie Mobility PW V, zarówno pracownicy jak i doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych – (od 5 dni do 3 miesięcy)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce; udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego – (od 5 dni do 3 miesięcy)

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW V

W kolejnych krokach prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, przygotowanie wniosku, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)