Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Pl. Politechniki 1, pok. 152-154, Gmach Główny PW