Mobility PW

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Rozstrzygnięcia konkursów MOBILITY PW

Odnajdą tu Państwo listy wnioskodawców programu Mobility PW, którzy otrzymali od Komisji Konkursowej rekomendację do dofinansowania mobilności w ramach kolejnych konkursów

Komisja Konkursowa ds. Mobility PW

Komisja Konkursowa została powołana decyzją Rektora PW nr 217/2021 na okres realizacji programu Mobility PW. Zadaniem Komisji jest wyłanianie uczestników Programu spośród kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych