Mobility PW

Program Mobility PW przeznaczony jest na finansowanie wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW oraz uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa badawcza – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Rozstrzygnięcie II konkursu Mobility PW

Rozstrzygnięcie I konkursu Mobility PW

Komisja Konkursowa Mobility PW rozstrzygnęła I konkurs w ramach Programu.

I Konkurs w ramach programu Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW i jednocześnie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach tego Programu. Nabór wniosków online do 20 września 2021 r. 

Komisja Konkursowa ds. Mobility PW

Komisja Konkursowa została powołana decyzją Rektora PW nr 217/2021 na okres realizacji programu Mobility PW. Zadaniem Komisji jest wyłanianie uczestników Programu spośród kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych