Kontakt ws. konkursów Mobility PW

Wanda Borkowska – wanda.borkowska@pw.edu.pl
Małgorzata Zielińska - malgorzata.zielinska@pw.edu.pl

Biuro Centrum Studiów Zaawansowanych
Plac Politechniki 1, pok. 152
00-661 Warszawa

tel. +48 22 234 60 02