VI MOBILITY PW - konkurs dla uczestników szkoły doktorskiej PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 marca 2023 r. został otwarty VI konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

W cele Programu wpisane zostało doskonalenie kompetencji doktorantów Politechniki Warszawskiej. Mobility PW dysponując środkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach różnych projektów, daje możliwość uzyskania finansowania mobilności naukowych. Dzięki formule Programu łączącej różne źródła finansowania w konkursie przewidziano wiele form wyjazdów, m.in tych realizowanych w okresach 3 i 6 miesięcznym do krajów OECD.

Nabór wniosków w VI konkursie Mobility PW jest otwarty do 24 marca 2023 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 24 kwietnia 2023 i zakończą się najpóźniej do dnia 1 grudnia 2023 r.

Konkurs Mobilty PW VI jest realizowany w ramach projektu SEED - NAWA STER na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie dla poszczególnych typów aktywności. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy programu Mobility PW są na dalszych etapach obsługiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczególne programy finansujące.

W VI konkursie Mobility PW doktoranci mogą ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności - UWAGA! Wyjazdy tylko dla doktorantów uczestników szkoły doktorskiej PW:

  • wyjazdy średnio i długoterminowe rozliczane pełnymi miesiącami
    • 3-miesięczne 
    • 6-miesięczne

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW VI

W kolejnych krokach prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, przygotowanie wniosku, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)