VII konkurs MOBILITY PW - konkurs tylko dla doktorantów PW (zamknięty)

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. został otwarty VII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Konkurs skierowany jest do doktorantów PW i uczestników szkoły doktorskiej PW (do 40 roku życia), którzy do tej pory nie byli beneficjentami projektu NAWA PROM PW2.

Nabór wniosków w VII konkursie Mobility PW jest otwarty do 7 maja 2023 r. włącznie i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 maja 2023 r. a zakończą nie później niż 23 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

Konkurs Mobilty PW VII jest realizowany w ramach programu NAWA PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem MOBILITY PW oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powołana decyzją Rektora 217/2021 z dnia 1 września 2021 r. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista stworzona na podstawie merytorycznych ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie.

W konkursie Mobility PW VII można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

DOKTORANCI PW

  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (od 5 do 30 dni)
  • udział w szkole letniej/zimowej (od 5 do 30 dni),
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych (od 5 do 30 dni)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (od 5 do 30 dni)

W przypadku doktoranta z zagranicy wniosek powinien zostać złożony w imieniu zapraszanego doktoranta przez pracownika PW.

Przed złożeniem wniosków bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącymi zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW W KONKURSIE MOBILITY PW VII

W kolejnych krokach proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, wypełnienie formularza online oraz załączenie skanu wypełnionego oraz podpisanego wniosku z załącznikami

1. Zapoznaj się z Decyzją Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Ogłoszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wypełnij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z załącznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawdź kompletność skanu)

4. Wyślij zeskanowane dokumenty wypełniając formularz online (kliknij)