Wydarzenia

Wyniki drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.

Innowacje dydaktyczne - OTWARCIE II KONKURSU

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić II Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

 

WIOSENNE WARSZTATY MATEMATYCZNE w Wildze, 12-14 maja 2022 r.

W dniach 12-14 maja 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Wildze odbyło się Sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW: WIOSENNE WARSZTATY MATEMATYCZNE.

Rozstrzygnięcie II konkursu Mobility PW

Komisja Konkursowa Mobility PW rozstrzygnęła  1 i 2 etap II konkurs w ramach Programu.

Konkurs zrealizowany w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz projektów NAWA SEED i NAWA PROM PW 2.

Otwarcie II konkursu w ramach programu Mobility PW - ETAP DRUGI - OCENA WNIOSKÓW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW.

Konwersatorium PW- dr Janusz Pętkowski, 23.06.2022

Odczyt pt. "Wenusjańskie anomalie atmosferyczne i poszukiwanie życia w chmurach Wenus" wygłosi Janusz Pętkowskiastrobiolog związany z Zakładem Nauk o Ziemi, Atmosferze i Planetach w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prelegent jest jednym z liderów inicjatywy MIT-Breakthrough Venus Life Finder Mission Concept Study. Interesuje się gazami biosygnaturowymi, biochemią teoretyczną oraz badaniami prowadzącymi do znalezienia życia poza Ziemią. Obronił doktorat z biofizyki na University of Virginia w Charlottesville. Uzyskał magisterium i licencjat w dziedzinie biotechnologii i biologii molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.