Wydarzenia

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2019

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2019/2020.

Profesor wizytujący R. Duduchava, 12-15.09.2019

Profesor pełni wiele prestiżowych funkcji w naukowym środowisku naukowym w Gruzji. Jest Przewodniczącym Gruzińskiego Narodowego Komitetu Matematyki, Prezydentem Gruzińskiego Towarzystwa Matematycznego, pracuje jako kierownik w Departamencie Fizyki Matematycznej w A. Raznmadze Mathematical Institute raz jako profesor w Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi.

Academia Scientiarum Principalium - Prof. Stanisław Janeczko w SP Nr 1 W Grodzisku Mazowieckim.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 W Grodzisku Mazowieckim uczestniczyli w wykładach poprowadzonych przez dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych prof. dr hab. Stanisława Janeczko, w ramach cyklu Centrum Studiów Zaawansowanych Academia Scientiarum Principalium.

Sympozjum "Przekraczanie granic struktur sieciowych", 28-30.06.2019

W dniach 28-30.06.2019 w Sandomierzu odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych "Przekraczanie granic struktur sieciowych".

Konwersatorium PW - „Autorytaryzm i populizm – dwa światy czy dwa oblicza tego samego?", 11.06.2019

Dr Leszek Mellibruda, specjalizujący się w psychologii biznesu, wygłosi odczyt pt. „Autorytaryzm i populizm – dwa światy czy dwa oblicza tego samego?", 11.06.2019

Profesor wizytujący Rolf Jeltsch, 4.06.2019

W dniu 4 czerwca 2019 r. gościem Centrum Studiów Zaawansowanych PW był profesor wizytujący Rolf Jeltsch.