Wydarzenia

Singularis Award

Nagroda Singularis została ustanowiona w celu wyróżnienia i docenienia osiągnięć w dziedzinie teorii osobliwości w szeroko rozumianym spektrum teorii osobliwości, obejmującym zarówno zaangażowanie w  rozwój naukowy,  jaki i działania związane z nauczaniem, popularyzacją i zastosowaniem tej dziedziny matematyki.

WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW PW - propozycja na semestr zimowy 2023

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej prowadzi międzywydziałowe interdyscyplinarne wykłady dla doktorantów w Szkole Doktorskiej PW oraz studentów i zaprasza do zapoznania się z ofertą przedmiotów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2023/2024.

WORKSHOP on Mathematics for Industry (WMI), 25-29.09.2023

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na warsztaty WORKSHOP on Mathematics for Industry, Podstawy matematyki w strukturach nanomedycyny i sensorach życia. Warsztaty odbędą się 25-29 września 2023 na na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Workshop on Algebraic and Analytic Singularities (WAAS), 18-22.09.2023

Zapraszamy na warsztaty Workshop on Algebraic and Analytic Singularities (WAAS), które odbędą się w dniach 18-22 września 2023 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W ramach warsztatów odbędą się trzy serie Master Course.

Wyniki trzeciego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.

Innowacje dydaktyczne - OTWARCIE III KONKURSU

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić III Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 148/2023 r. z dnia 13 czerwca 2023 r. oraz informacja konkursowa

Nabór wniosków odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Granty-dydaktyczne-III