Wydarzenia

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2021 - wykłady zdalne

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021.

Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 10 projektom.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

JAK ENERGOELEKTRONIKA ZMIENIA WSPÓŁCZESNE OBLICZE ELEKTROTECHNIKI, 20.05.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu Konwersatorium PW pt. „Jak energoelektronika zmienia współczesne oblicze elektrotechniki”. Głównym prelegentem będzie prof. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego PW. Osobami towarzyszącymi w dyskusji będą prof. Lech Grzesiak (Wydział Elektryczny PW), prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział MINI PW), prof. Marek Jasiński (Wydział Elektryczny PW).

Innowacje dydaktyczne - konkurs

Otwarcie konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni

OPEN TIME OF CAS - „Organizm i organizacja”, 7.05.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „ORGANIZM I ORGANIZACJA”. Prelegentami będą: dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); prof. Jan Fronk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).

OPEN TIME OF CAS - „Katastroficzne myślenie a pandemia”, 9.04.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Katastroficzne myślenie a pandemia”. Prelegentami będą: dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia Biznesu) oraz prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).