Wydarzenia

Wywiad z Ianem Stewartem w Nowej Fantastyce

W sierpniowym numerze pisma "Nowa Fantastyka" ukazał się wywiad z prof. Ianem Stewartem, laureatem Wyróżnienia Centrum Studiów Zaawansowanych KOSMOS PITAGORASA (2018r.), przeprowadzony przy okazji obchodów 10-lecia CSZ i uroczystości wręczenia statuetki "Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque" profesorowi Ianowi Stewartowi.

Profesorowie wizytujący z Europejskiego Towarzystwa Matematycznego w CSZ, 12-15.09.2019

Prof. Roland Duduchava, prof. Volker Mehrmann, prof. Armen Sergeev, prof. Stanisław Janeczko

W dniach 12-15.09.2019 Centrum Studiów Zaawansowanych gościło członków Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS): profesora Volkera Mehrmanna,  prezesa EMS; prof. Armena Sergeeva, wiceprezesa EMS, prof. Alice Fijalkowski oraz prof. Rolanda Duduchavę.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2019

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2019/2020.

Profesor wizytujący R. Duduchava, 12-15.09.2019

Profesor pełni wiele prestiżowych funkcji w naukowym środowisku naukowym w Gruzji. Jest Przewodniczącym Gruzińskiego Narodowego Komitetu Matematyki, Prezydentem Gruzińskiego Towarzystwa Matematycznego, pracuje jako kierownik w Departamencie Fizyki Matematycznej w A. Raznmadze Mathematical Institute raz jako profesor w Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi.

Academia Scientiarum Principalium - Prof. Stanisław Janeczko w SP Nr 1 W Grodzisku Mazowieckim.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 W Grodzisku Mazowieckim uczestniczyli w wykładach poprowadzonych przez dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych prof. dr hab. Stanisława Janeczko, w ramach cyklu Centrum Studiów Zaawansowanych Academia Scientiarum Principalium.

Sympozjum "Przekraczanie granic struktur sieciowych", 28-30.06.2019

W dniach 28-30.06.2019 w Sandomierzu odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych "Przekraczanie granic struktur sieciowych".