Wydarzenia

Woda jako surowiec strategiczny

Wizyta prof. Marii Chudnovsky w CSZ PW, 16.09.2022

W dniu 16.09.2022 Centrum Studiów Zaawansowanych gościło profesor Marię Chudnovsky z Wydziału Matematycznego Uniwersytetu w Princeton.

Otwarcie III konkursu w ramach programu MOBILITY PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 18 października 2022 r. został otwarty III konkurs w ramach programu Mobility PW. Konkurs jest skierowany do doktorantów. Nabór wniosków do 6 listopada 2022 r. włącznie. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2022

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej prowadzi międzywydziałowe interdyscyplinarne wykłady dla doktorantów i zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2022/2023.

Sympozjum Stowarzyszenia Singularis DYSOCJACJE-INTEGRACJE, 12-15.09.2022

W dniach 12-15 września 2022 r. w Ośrodku Politechniki Warszawskiej w Wildze odbędzie się Sympozjum Stowarzyszenia Singularis DYSOCJACJE-INTEGRACJE.

PROGRAM SYMPOZJUM

Wyniki drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.