Wydarzenia

XI konkurs MOBILITY PW skierowany do doktorantów PW - nabór wnioskow do 31.12.2023

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 3 listopada 2023 r. został otwarty XI konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki", 19.10.2023

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Badania transdyscyplinarne na przykładzie polskich startupów”/ Transdisciplinary research on the example of Polish startups.

Spotkanie online odbędzie się w języku angielskim na platformie TEAMS.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Proponowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości, omówione zostaną zagadnienia pionierskich badań startupów jako podstawy dla modelu wsparcia przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce.

Singularis Award

Nagroda Singularis została ustanowiona w celu wyróżnienia i docenienia osiągnięć w dziedzinie teorii osobliwości w szeroko rozumianym spektrum teorii osobliwości, obejmującym zarówno zaangażowanie w  rozwój naukowy,  jaki i działania związane z nauczaniem, popularyzacją i zastosowaniem tej dziedziny matematyki.

WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW PW - propozycja na semestr zimowy 2023

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej prowadzi międzywydziałowe interdyscyplinarne wykłady dla doktorantów w Szkole Doktorskiej PW oraz studentów i zaprasza do zapoznania się z ofertą przedmiotów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2023/2024.

WORKSHOP on Mathematics for Industry (WMI), 25-29.09.2023

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na warsztaty WORKSHOP on Mathematics for Industry, Podstawy matematyki w strukturach nanomedycyny i sensorach życia. Warsztaty odbędą się 25-29 września 2023 na na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Workshop on Algebraic and Analytic Singularities (WAAS), 18-22.09.2023

Zapraszamy na warsztaty Workshop on Algebraic and Analytic Singularities (WAAS), które odbędą się w dniach 18-22 września 2023 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W ramach warsztatów odbędą się trzy serie Master Course.