Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki", 4.04.2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Rola modelowania i badań in-situ w zakresie zmian klimatu i jakości powietrza atmosferycznego w celu ochrony środowiska i zdrowia.

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Proponowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, omówione zostaną zagadnienia wykorzystania modelowania i badań in-situ nad zmianami klimatu i stanem jakości powietrza atmosferycznego do ochrony zdrowia i środowiska.

Przedstawione zostaną badania prowadzone przez Zespół Ochrony Atmosfery Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Są to zarówno badania modelowe, jak i doświadczalne skoncentrowane na zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego i zmianach klimatu, będących obecnie największymi wyzwaniami cywilizacyjnymi wpisującymi się w przyjętą przez kraje ONZ w 2015 roku listę Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Badania prowadzone przez Zespół Ochrony Atmosfery mają również ważny wymiar społeczny, koncentrują się na upowszechnianiu wiedzy o pyłach atmosferycznych i ich właściwościach, a także na inicjatywach przyczyniających się do nowelizacji krajowego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska.

Prelegentkami seminarium będą: dr inż. Magdalena Reizer (WIBHiIŚ), dr inż. Katarzyna Maciejewska (WIBHiIŚ), koreferentami będą dr inż. Krzysztof Skotak (IOŚ – PIB) i Łukasz Adamkiewicz (Europejskie Centrum Czystego Powietrza), a wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. PW (WMEiL).

Seminarium online będzie się 4 kwietnia 2024 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS. Link do rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj (szczegóły dołączania do spotkania można znaleźć tutaj).

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy kierować je na adres hdn.csz[at]pw.edu.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.

Abstrakt i noty biograficzne prelegentów.