Rozstrzygnięcie III konkursu Mobility PW

Komisja Konkursowa Mobility PW rozstrzygnęła III konkurs w ramach Programu.

Uczestnicy Mobility PW III wymienieni na liście otrzymają dodatkowe informacje mailowe nt. dalszego postępowania.