Rozstrzygnięcie I konkursu Mobility PW

Komisja Konkursowa Mobility PW rozstrzygnęła I konkurs w ramach Programu.

Wszyscy Wnioskodawcy otrzymają również informację mailową potwierdzającą rozstrzygnięcie konkursu zaś osoby wymienione na liście powyżej dodatkowo wytyczne odnośnie dalszego postępowania