Warsztaty Naukowo–Dydaktyczne CSZ

II Warsztaty Naukowo–Dydaktyczne 3-5.09.2010 r. Kazimierz Dolny „Chemia bez granic”

Warsztaty „Chemia bez granic” odbyły się 3-5 września 2010 r. w Kazimierzu Dolnym. Spotkanie zorganizowali doktoranci oraz młoda kadra naukowa Wydziału Chemicznego PW. W warsztatach uczestniczyło 30 osób, wśród których znaleźli się studenci, doktoranci oraz wybitna kadra naukowa z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Politechniki Warszawskiej.

Warsztaty Naukowo–Dydaktyczne, 14-16.05.2010 r. Długosiodło/Lipnik Park

W dniach 14-16 maja 2010 roku odbyły się pierwsze Warsztaty Naukowo–Dydaktyczne, „Systemy realizacji obrazu 2D i 3D, czyli rzecz o sztuce fotografii i holografii”, którego organizatorami byli doktoranci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej pod opieką pracowników Laboratorium Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki PW.