Warsztaty CSZ

Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych

Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych są jednym z ważnych elementów integrowania ludzi nauki, w tym stypendystów CSZ, ponad strukturami, dyscyplinami i wiekiem. Inicjatywa ta stała się płaszczyzną do wymiany doświadczeń i nawiązywania efektywnej współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.

Warsztaty CSZ stanowią uzupełnienie oferty programów stypendialnych realizowanych w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej oraz innych działań Centrum nakierowanych na wzmocnienie potencjału naukowo-dydaktycznego Uczelni.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję spotkania i wysłuchania wykładów wybitnych profesorów, ale również zapoznania się z tematyką naukowo-badawczą podejmowaną przez młodych naukowców na Uczelni. Formuła kilkudniowych spotkań służy wymianie doświadczeń i daje możliwość nawiązywania współpracy między różnymi jednostkami Politechniki Warszawskiej.             

Lista warsztatów

Warsztaty Naukowo-Dydaktyczne Centrum Studiów Zaawansowanych

Inicjatorem projektu warsztatów naukowo-dydaktycznych jest Centrum Studiów Zaawansowanych. Grupy doktorantów PW organizujących poszczególne spotkania wybierane są w wyniku konkursów ogłaszanych przez Dyrektora Centrum.

Uczestnikami warsztatów mogą być doktoranci, studenci PW, najlepsi uczniowie szkół średnich oraz przedstawiciele kadry akademickiej. Projekt ma charakter szkół weekendowych dających możliwość zintegrowania się młodych i początkujących naukowców, ale przede wszystkim wymiany cennych doświadczeń oraz praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej na różnorodnych zajęciach warsztatowych. To również efektywna metoda promowania Centrum i nauk ścisłych, m.in. w środowisku uczniów szkół średnich, którzy w przyszłości, dzięki poznaniu nauczycieli akademickich, tematyki oraz metod naukowych, mogą zdecydować się na kontynuację edukacji na Politechnice Warszawskiej.

Lista warsztatów