CAS Mini Workshop

Celem przedsięwzięcia jest skupienie specjalistów pracujących w zakresie zastosowań teorii osobliwości i analizy. W programie przewidziane są cykle wykładów plenarnych profesorów wizytujących PW oraz gości specjalnych. Idea ta kierowana jest do studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej z PW i innych jednostek badawczych. Wydarzenie uświetnią znamienici goście z ośrodków zagranicznych. Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

CAS Workshop - Geometry and related topics, 24.03.2014

24 marca 2015 r. w Instytucie Matematycznym PAN odbędą się piąte CAS Workshop. Tytułem przewodnim spotkania będzie Geometry and related topics.

CAS Worksop - Mathematical physics and singularities, 5.02.2015 r.

5 lutego 2015 r. w Instytucie Matematycznym PAN odbyły się czwarte CAS Workshop pod wiodącym tytułem Mathematical physics and singularities.

CAS Workshop - Analytic and algebric singularities, 3-4.11.2014 r.

Uczetnicy CAS (mini) Workshop - Analytic and algebraic singularities

W dniach 3-4 listopadaa 2014 r. w Intytucie Matematycznym PAN odbyły się trzecie CAS Workshop pod wiodącym tytułem Analytic and algebraic singularities.

CAS Workshop - Caustics and singularities, 7-9.07.2014 r.

W dniach 7-9 lipca 2014 r. w Instytucie Matematycznym PAN  odbyły się kolejne CAS Workshop pod wiodącym tytułem Caustics and singularities.

CAS Workshop - Singularity and related topics, 2-5.06.2014 r.

W dniach 2-5 czerwca 2014 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, odbyły się CAS Workshop-Singularity and related topics.