Zespół

  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko — Dyrektor CSZ
  • Wanda Borkowska - Projekty dydaktyczne, granty 
  • Joanna Dziewańska — Finanse i księgowość
  • Jowita Krakowiecka — Biuro CSZ
  • Ilona Sadowska — Biuro CSZ, PR, Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych, sprawy osobowe, warsztaty, konferencje, publikacje, grafika
  • Małgorzata Zielińska — Wydawnictwa, grafika
  • Michał Radzki — webmaster