Zespół

  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko — Dyrektor CSZ
  • Wanda Borkowska — Projekty dydaktyczne, granty, warsztaty, konferencje
  • Joanna Dziewańska — Finanse i księgowość
  • Jowita Krakowiecka — Biuro CSZ, tłumaczenia
  • Ilona Sadowska — Biuro CSZ, PR, HR, Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych, warsztaty, konferencje
  • Małgorzata Zielińska — Wydawnictwa, grafika
  • Michał Radzki — webmaster