Zespół

  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko — Dyrektor CSZ
  • prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz - Zastępca Dyrektora CSZ
  • Joanna Dziewańska — Finanse i księgowość, sprawy osobowe
  • Ilona Sadowska — Biuro CSZ, PR, Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych, warsztaty, konferencje, publikacje, grafika
  • Jowita Krakowiecka — Biuro CSZ
  • Małgorzata Zielińska — Wydawnictwa, grafika
  • Michał Radzki — webmaster