Komisja Konkursowa ds. Mobility PW

Komisja Konkursowa została powołana decyzją Rektora PW nr 217/2021 na okres realizacji programu Mobility PW. Zadaniem Komisji jest wyłanianie uczestników Programu spośród kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych

Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. inż. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – przewodniczący
  2. prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej)
  3. dr hab. inż. Wojciech Bujalski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
  4. prof. dr hab. inż. Konrad Lewczuk (Wydział Transportu)
  5. dr hab. inż. Robert Mroczyński (Wydział Elektroniki i Nauk Informacyjnych)
  6. prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki)
  7. dr hab. inż. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki)
  8. prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (Wydział Chemiczny)