Rada Programowa

Merytoryczną opiekę nad działaniami Centrum sprawuje Rada Programowa, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze.

 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor CSZ - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Jerzy Axer, Wydział "Artes Liberales" UW;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek, WMEiL PW;
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Wydział Fizyki UW;
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, WIChiP PW;
 • prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 • prof. dr hab. Franciszek Krok, Wydział Fizyki PW;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, WMchtr PW;
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii UW;
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
 • prof. Kazimierz Stępień, Obserwatorium Astronomiczne UW;
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, WMEiL PW;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, WEiTI PW;

W skład Rady wchodzą także przedstawiciele Samorządu Studentów i Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Rada Programowa (pdf, 301,47 kB)
Rada Programowa 2 (pdf, 177,28 kB)
Rada Programowa_3 (pdf, 225,62 kB)