Wyróżnienie CSZ PW "Kosmos Pitagorasa"

Rada Centrum Studiów Zaawansowanych PW ustanowiła w dniu 26 maja 2014 roku Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque – „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha”.

Wyróżnienie jest przyznawane na wniosek przewodniczącego Rady za szczególne zasługi dla środowiska naukowego. Za osiągnięcia w budowaniu efektywnych przestrzeni badawczych i przełamywanie granic poznania. Przy nominacji do wyróżnienia brane są pod uwagę cechy indywidualne kandydata, tj. osobowość, niezależność, skromność, oddanie, kreatywność, pokora, wykształcenie, energia. Statuetka wyróżnienia jest kryształowym dwunastościanem symbolizującym kryształową osobowość Mistrza, ponieważ jedynie Mistrz wie jak wypełnić pustkę i nie jest więźniem materii, tylko Mistrz słyszy harmonię, wie skąd przychodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza.

*Regulamin Wyróżnienia Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Pierwsze wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznane profesorowi Krzysztofowi Maurinowi

15 grudnia 2014 roku po raz pierwszy nadano wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque – „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha”.Uroczystość zorganizowana tego dnia w siedzibie Centrum była poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Maurinowi, twórcy Katedry Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugie Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznane profesorowi Markowi Abramowiczowi

  Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych 

 "Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque"

  dla profesora Marka Abramowicza - 03.12.2015 r.

Trzecie Wyróżnienie CSZ PW przyznane profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu

 

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW „Kosmos Pitagorasa”

 Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque

 dla profesora Henryka Skarżyńskiego, 05.12.2016 r.

 

Czwarte Wyróżnienie CSZ PW przyznane profesorowi Ianowi Stewartowi

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych „Kosmos Pitagorasa” Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque dla profesora Iana Stewarta z Uniwersytetu w Warwick, 12.04.2018 r.

Piąte Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznane profesorowi Andrzejowi Trautmanowi

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych 

KOSMOS PITAGORASA

"Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque"

 dla profesora Andrzeja Trautmana, 03.12.2019 r.