Tutorzy

       

LISTA TUTORÓW - STUDIA ID

Więcej szczegółowych informacji na temat tutorów znajduje się w plikach zespołu dla studentów id na platformie Teams - STUDIA ID.

 

UWAGA! Zgodnie z zapisem w Regulaminie studiów id (§ 4, ust.3) nauczyciel akademicki może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o nadanie mu funkcji Tutora.

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w charakterze tutora do zgłoszenia się na adres studiaID@pw.edu.pl.