Rada Programowa

       

Rada programowa studiów ID:

1) prof. dr hab. Stanisław Janeczko – przewodniczący;
2) dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni;
3) dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni;
4) prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak;
5) prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska;
6) dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni;
7) dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska;
8) prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski;
9) prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski

Koordynator studiów ID: 

dr Barbara Roszkowska -Lech, prof. uczelni