Kontakt

E-mail ogólny: studiaid@pw.edu.pl

KOORDYNATOR STUDIÓW ID PW

dr Barbara Roszkowska-Lech, prof uczelni - barbara.lech@pw.edu.pl

Biuro Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Ilona Sadowska - ilona.sadowska@pw.edu.pl

Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1, pok. 152
00-661 Warszawa

tel. +48 22 234 60 03