Kontakt

studiaid@pw.edu.pl

KOORYNATOR STUDIÓW ID

dr Barbara Roszkowska-Lech, prof uczelni - barbara.lech@pw.edu.pl

Biuro Centrum Studiów Zaawansowanych

Jowita Krakowiecka - Jowita.Krakowiecka@pw.edu.pl

Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1, pok. 152
00-661 Warszawa

tel. +48 22 234 60 03