Mjr dr hab. inż. Przemysław Wojciech Wachulak

Wojskowa Akademia Techniczna