Dr inż. Katarzyna Pawlak

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej