Dr hab. inż Katarzyna Chojnacka

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej