XIII konkurs MOBILITY PW - dla doktorant贸w PW (zamkni臋ty)

Dyrektor Centrum Studi贸w Zaawansowanych informuje, i偶 w dniu 25 marca 2024 r. zosta艂 otwarty XIII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach zosta艂 przyj臋ty decyzj膮 rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Nab贸r wniosk贸w w XIII konkursie Mobility PW jest otwarty do 5 maja 2024 r. w艂膮cznie i obejmuje mobilno艣ci, kt贸re rozpoczn膮 si臋 nie wcze艣niej ni偶 1 lipca 2024 r. i zako艅cz膮 nie p贸藕niej ni偶 do 30 czerwca 2025 r. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zosta艂o doskonalenie kompetencji pracownik贸w i doktorant贸w Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany do艣wiadcze艅. Mobility PW dysponuj膮c 艣rodkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach r贸偶nych projekt贸w, daje mo偶liwo艣膰 uzyskania finansowania zagranicznych mobilno艣ci naukowych.

Konkurs Mobility PW XIII jest skierowany do doktorant贸w szk贸艂 doktorskich PW i realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach okre艣lonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane b臋d膮 aktywno艣ci, kt贸re s艂u偶y膰 b臋d膮 rozwojowi doktorant贸w. Komisja oczekuje od wnioskodawc贸w uzasadnienia jak mobilno艣膰 wp艂ynie na rozw贸j kariery akademickiej wnioskodawcy, w szczeg贸lno艣ci na post臋py i wyniki prac badawczych prowadzonych ramach przewodu doktorskiego. Wyja艣nienia powinny odnosi膰 si臋 w szczeg贸lno艣ci do perspektyw jakie stwarza mobilno艣膰 w wybranym o艣rodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywno艣ci powinny by膰 powi膮zane z czasem trwania aktywno艣ci. Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Post臋powanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studi贸w Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powo艂ana decyzj膮 Rektora 217/2021 z dnia 1 wrze艣nia 2021 r. Wynikiem post臋powania konkursowego b臋dzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosk贸w, kt贸re wp艂yn膮 w konkursie. Finansowanie otrzymaj膮 wnioski najwy偶ej ocenione przy uwzgl臋dnieniu dost臋pnych 艣rodk贸w w Programie dla poszczeg贸lnych typ贸w aktywno艣ci. Po og艂oszeniu wynik贸w konkursu, uczestnicy programu Mobility PW s膮 na dalszych etapach obs艂ugiwani przez jednostk臋 PW odpowiedzialn膮 za wskazany w konkursie program finansuj膮cy.

W konkursie Mobility PW XIII doktoranci mog膮 ubiega膰 si臋 o finansowanie nast臋puj膮cych form mobilno艣ci:

  • pobyt w instytucji przyjmuj膮cej w celu pozyskania materia艂贸w do artyku艂u naukowego/pracy doktorskiej; wykonanie pomiar贸w korzystaj膮c z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem du偶ej infrastruktury badawczej niedost臋pnej w Polsce; udzia艂 w przygotowaniu mi臋dzynarodowego wniosku grantowego 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy)
  • sta偶e badawcze i wizyty studyjne w presti偶owych zagranicznych o艣rodkach 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy) 
  • wyjazdy zwi膮zane z nauk膮 obs艂ugi unikatowej aparatury badawczej 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy) 

Przed z艂o偶eniem wniosku bardzo prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z zasadami tego konkursu.

UWAGA! W post臋powaniu konkursowym wezm膮 udzia艂 tylko wnioski kompletne

  • wype艂nione we wszystkich sekcjach dokumentu
  • podpisane przez wnioskodawc臋, promotora oraz dziekana wydzia艂u macierzystego
  • z za艂膮czonym aktualnym listem zapraszaj膮cym zawieraj膮cym plan badawczy ze wskazanym okresem realizacji                           

SK艁ADANIE WNIOSK脫W W KONKURSIE MOBILITY PW XIII

Po zapoznaniu si臋 z dokumentacj膮 konkursow膮 prosimy o wype艂nienie formularza online oraz za艂膮czenie skanu wype艂nionego oraz podpisanego wniosku z za艂膮cznikami

1. Zapoznaj si臋 z Decyzj膮 Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Og艂oszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wype艂nij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z za艂膮cznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawd藕 kompletno艣膰 skanu)

4. Wy艣lij zeskanowane dokumenty wype艂niaj膮c formularz online (kliknij)