XII konkurs MOBILITY PW - dla pracownik贸w PW (zamkni臋ty)

Dyrektor Centrum Studi贸w Zaawansowanych informuje, i偶 w dniu 25 marca 2024 r. zosta艂 otwarty XII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach zosta艂 przyj臋ty decyzj膮 rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Nab贸r wniosk贸w w XII konkursie Mobility PW jest otwarty do 5 maja 2024 r. w艂膮cznie i obejmuje mobilno艣ci, kt贸re rozpoczn膮 si臋 nie wcze艣niej ni偶 1 lipca 2024 r. i zako艅cz膮 nie p贸藕niej ni偶 do 30 czerwca 2025 r. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zosta艂o doskonalenie kompetencji pracownik贸w i doktorant贸w Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany do艣wiadcze艅. Mobility PW dysponuj膮c 艣rodkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach r贸偶nych projekt贸w, daje mo偶liwo艣膰 uzyskania finansowania zagranicznych mobilno艣ci naukowych.

Konkurs Mobility PW XII jest skierowany do pracownik贸w PW zatrudnionych w wymiarze minimum 陆 etatu z umow膮 obejmuj膮c膮 okres zatrudnienia minimum do 30 czerwca 2026 r. Konkurs realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach okre艣lonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane b臋d膮 aktywno艣ci, kt贸re s艂u偶y膰 b臋d膮 rozwojowi pracownik贸w. Komisja oczekuje od wnioskodawc贸w uzasadnienia jak mobilno艣膰 wp艂ynie na rozw贸j kariery akademickiej wnioskodawcy. Wyja艣nienia powinny odnosi膰 si臋 w szczeg贸lno艣ci do perspektyw jakie stwarza mobilno艣膰 w wybranym o艣rodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywno艣ci powinny by膰 powi膮zane z czasem trwania aktywno艣ci. Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Post臋powanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studi贸w Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powo艂ana decyzj膮 Rektora 217/2021 z dnia 1 wrze艣nia 2021 r. Wynikiem post臋powania konkursowego b臋dzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosk贸w, kt贸re wp艂yn膮 w konkursie. Finansowanie otrzymaj膮 wnioski najwy偶ej ocenione przy uwzgl臋dnieniu dost臋pnych 艣rodk贸w w Programie dla poszczeg贸lnych typ贸w aktywno艣ci. Po og艂oszeniu wynik贸w konkursu, uczestnicy programu Mobility PW s膮 na dalszych etapach obs艂ugiwani przez jednostk臋 PW odpowiedzialn膮 za wskazany w konkursie program finansuj膮cy.

W konkursie Mobility PW XII pracownicy mog膮 ubiega膰 si臋 o finansowanie nast臋puj膮cych form mobilno艣ci:

  • pobyt w instytucji przyjmuj膮cej w celu pozyskania materia艂贸w do artyku艂u naukowego; wykonanie pomiar贸w korzystaj膮c z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem du偶ej infrastruktury badawczej niedost臋pnej w Polsce; udzia艂 w przygotowaniu mi臋dzynarodowego wniosku grantowego 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy)
  • sta偶e badawcze i wizyty studyjne w presti偶owych zagranicznych o艣rodkach 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy) 
  • wyjazdy zwi膮zane z nauk膮 obs艂ugi unikatowej aparatury badawczej 鈥 (od 21 dni do 3 miesi臋cy)

Przed z艂o偶eniem wniosku bardzo prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z zasadami konkursu.

UWAGA! W post臋powaniu konkursowym wezm膮 udzia艂 tylko wnioski kompletne

  • wype艂nione we wszystkich sekcjach dokumentu
  • podpisane przez wnioskodawc臋 oraz dziekana wydzia艂u macierzystego
  • z za艂膮czonym aktualnym listem zapraszaj膮cym zawieraj膮cym plan badawczy ze wskazanym okresem realizacji

SK艁ADANIE WNIOSK脫W W KONKURSIE MOBILITY PW XII

Po zapoznaniu si臋 z dokumentacj膮 konkursow膮 prosimy o wype艂nienie formularza online oraz za艂膮czenie skanu wype艂nionego oraz podpisanego wniosku z za艂膮cznikami

1. Zapoznaj si臋 z Decyzj膮 Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Og艂oszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wype艂nij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z za艂膮cznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawd藕 kompletno艣膰 skanu)

4. Wy艣lij zeskanowane dokumenty wype艂niaj膮c formularz online (kliknij)