VIII konkurs MOBILITY PW - konkurs dla pracownik贸w PW (zamkni臋ty)

Dyrektor Centrum Studi贸w Zaawansowanych informuje, i偶 w dniu 10 maja 2023 r. zosta艂 otwarty VIII konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach zosta艂 przyj臋ty decyzj膮 Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Konkurs skierowany jest do pracownik贸w PW.

Nab贸r wniosk贸w w VIII konkursie Mobility PW jest otwarty do 31 maja 2023 r. w艂膮cznie i obejmuje mobilno艣ci, kt贸re rozpoczn膮 si臋 nie wcze艣niej ni偶 16 czerwca 2023 r. i nie p贸藕niej ni偶 do 31 pa藕dziernika 2023 r. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz elektroniczny - link na dole strony.

W cele Programu wpisane zosta艂o doskonalenie kompetencji pracownik贸w Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany do艣wiadcze艅. Mobility PW dysponuj膮c 艣rodkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach r贸偶nych projekt贸w, daje mo偶liwo艣膰 uzyskania finansowania mobilno艣ci naukowych.

Konkurs Mobility PW VIII jest skierowany do pracownik贸w PW i realizowany w ramach projektu IDUB na zasadach okre艣lonych regulaminem Mobility PW.

Finansowane b臋d膮 aktywno艣ci, kt贸re s艂u偶y膰 b臋d膮 rozwojowi pracownik贸w. Komisja oczekuje od wnioskodawc贸w uzasadnienia jak mobilno艣膰 wp艂ynie na rozw贸j kariery akademickiej wnioskodawcy. Wyja艣nienia powinny odnosi膰 si臋 w szczeg贸lno艣ci do perspektyw jakie stwarza mobilno艣膰 w wybranym o艣rodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywno艣ci powinny by膰 powi膮zane z czasem trwania aktywno艣ci.

Post臋powanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studi贸w Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powo艂ana decyzj膮 Rektora 217/2021 z dnia 1 wrze艣nia 2021 r. Wynikiem post臋powania konkursowego b臋dzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosk贸w, kt贸re wp艂yn膮 w konkursie. Finansowanie otrzymaj膮 wnioski najwy偶ej ocenione przy uwzgl臋dnieniu dost臋pnych 艣rodk贸w w Programie dla poszczeg贸lnych typ贸w aktywno艣ci. Po og艂oszeniu wynik贸w konkursu, uczestnicy programu Mobility PW s膮 na dalszych etapach obs艂ugiwani przez jednostk臋 PW odpowiedzialn膮 za wskazany w konkursie program finansuj膮cy.

W konkursie Mobility PW VIII pracownicy mog膮 ubiega膰 si臋 o finansowanie nast臋puj膮cych form mobilno艣ci:

- pobyt w instytucji przyjmuj膮cej w celu pozyskania materia艂贸w do pracy naukowej/artyku艂u naukowego; wykonanie pomiar贸w korzystaj膮c z unikatowej aparatury, w tym  z wykorzystaniem du偶ej infrastruktury badawczej niedost臋pnej w Polsce; udzia艂 w przygotowaniu mi臋dzynarodowego wniosku grantowego (od 5 dni do 6 miesi臋cy)

- sta偶e badawcze i wizyty studyjne w presti偶owych zagranicznych o艣rodkach (od 5 dni do 6 miesi臋cy) 

- wyjazdy zwi膮zane z nauk膮 obs艂ugi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 6 miesi臋cy)

Przed z艂o偶eniem wniosk贸w bardzo prosimy zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 programu Mobility PW. W og艂oszeniu konkursowym znajd膮 Pa艅stwo informacje dodatkowe, dotycz膮ce zasad finansowania wyjazd贸w w ramach Programu.

SK艁ADANIE WNIOSK脫W W KONKURSIE MOBILITY PW VIII

Po zapoznaniu si臋 z dokumentacj膮 konkursow膮 prosimy o wype艂nienie formularza online oraz za艂膮czenie skanu wype艂nionego oraz podpisanego wniosku z za艂膮cznikami

1. Zapoznaj si臋 z Decyzj膮 Rektora (kliknij)Regulaminem konkursu (kliknij) oraz Og艂oszeniem konkursowym (kliknij)

2. Pobierz i wype艂nij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Zeskanuj wniosek wraz z za艂膮cznikami w formie jednego dokumentu pdf (sprawd藕 kompletno艣膰 skanu)

4. Wy艣lij zeskanowane dokumenty wype艂niaj膮c formularz online (kliknij)