II konkurs w ramach programu Mobility PW (zamkni臋ty)

Dyrektor Centrum Studi贸w Zaawansowanych informuje, i偶 w dniu 13 czerwca 2022 r. zosta艂 otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach zosta艂 przyj臋ty decyzj膮 Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

UWAGA!!! Nab贸r wniosk贸w w konkursie MOBILITY PW II zosta艂 podzielony na dwa etapy:

 1. nab贸r otwarty do 30.06.2022 r. i obejmuje mobilno艣ci, kt贸re rozpoczn膮 si臋 do dnia 28.02.2023 r. - ETAP ZAMKNI臉TY
 2. nab贸r otwarty do 31.08.2022 r. i obejmuje mobilno艣ci, kt贸re rozpoczn膮 si臋 do dnia 30.04.2023 r. - OCENA WNIOSK脫W

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz elektroniczny dost臋pny na dole strony.

W cele Programu wpisane zosta艂o doskonalenie kompetencji doktorant贸w i pracownik贸w Politechniki Warszawskiej oraz stymulowanie wymiany do艣wiadcze艅 poprzez wizyty cudzoziemc贸w. Mobility PW dysponuj膮c 艣rodkami przyznanymi na te cele Politechnice Warszawskiej w ramach r贸偶nych projekt贸w, daje mo偶liwo艣膰 uzyskania finansowania mobilno艣ci naukowych. Dzi臋ki formule Programu 艂膮cz膮cej r贸偶ne 藕r贸d艂a finansowania w konkursie przewidziano wiele form wyjazd贸w realizowanych w okresie nie kr贸tszym ni偶 5 dni i nie d艂u偶szym ni偶 10 m-cy.

Konkurs Mobilty PW II jest realizowany w ramach przedsi臋wzi臋cia 鈥濱nicjatywa doskona艂o艣ci 鈥 uczelnia badawcza鈥 oraz projekt贸w SEED i PROM PW 2 na zasadach okre艣lonych wsp贸lnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczeg贸lnych projekt贸w.

Post臋powanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studi贸w Zaawansowanych PW. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa Mobility PW powo艂ana decyzj膮 Rektora 217/2021 z dnia 1 wrze艣nia 2021 r. Wynikiem post臋powania konkursowego b臋dzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosk贸w, kt贸re wp艂yn膮 w konkursie. Finansowanie otrzymaj膮 wnioski najwy偶ej ocenione przy uwzgl臋dnieniu dost臋pnych 艣rodk贸w w Programie dla poszczeg贸lnych typ贸w aktywno艣ci. Po og艂oszeniu wynik贸w konkursu, uczestnicy programu Mobility PW s膮 na dalszych etapach obs艂ugiwani przez jednostki PW odpowiedzialne za poszczeg贸lne programy finansuj膮ce.

W II konkursie Mobility PW mo偶na ubiega膰 si臋 o finansowanie nast臋puj膮cych form mobilno艣ci:

DOKTORANCI PW

 • aktywny udzia艂 w konferencji zagranicznej (do 7 dni)
 • udzia艂 w szkole letniej/szkole zimowej (do 10 dni),
 • udzia艂 w kr贸tkich formach kszta艂cenia, tj. kursach, warsztatach, sta偶ach towarzysz膮cych lub sta偶ach przemys艂owych (do 14 dni)
 • pobyt w instytucji przyjmuj膮cej w celu pozyskania materia艂贸w do pracy doktorskiej/artyku艂u naukowego; wykonanie pomiar贸w korzystaj膮c z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem du偶ej infrastruktury badawczej niedost臋pnej w Polsce; udzia艂 w przygotowaniu mi臋dzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)
 • sta偶e badawcze i wizyty studyjne w presti偶owych zagranicznych o艣rodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy zwi膮zane z nauk膮 obs艂ugi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy zwi膮zane z prowadzeniem bada艅 naukowych do rozprawy doktorskiej (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy 艣rednio i d艂ugoterminowe rozliczane pe艂nymi miesi膮cami UWAGA! Wyjazdy tylko dla doktorant贸w uczestnik贸w szk贸艂 doktorskich: 3-miesi臋czne; 6-miesi臋czne oraz 10-miesi臋czne

DOKTORANCI Z ZAGRANICY

 • aktywny udzia艂 w konferencji organizowanej przez PW(do 7 dni)
 • udzia艂 w szkole letniej/szkole zimowej organizowanej przez PW (do 10 dni),
 • udzia艂 w kr贸tkich formach kszta艂cenia, tj. kursach, warsztatach, sta偶ach towarzysz膮cych lub sta偶ach przemys艂owych organizowanych przez PW (do 14 dni)
 • pobyt w PW w celu pozyskania materia艂贸w do pracy doktorskiej/artyku艂u naukowego; wykonanie pomiar贸w korzystaj膮c z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem du偶ej infrastruktury badawczej niedost臋pnej w swoim kraju; udzia艂 w przygotowaniu mi臋dzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

W ramach konkursu mo偶liwe jest sfinansowanie stypendi贸w dla doktorant贸w przyje偶d偶aj膮cych na Politechnik臋 Warszawsk膮 z zagranicy. W takim przypadku wniosek powinien zosta膰 z艂o偶ony w imieniu zapraszanego doktoranta przez pracownika PW.

PRACOWNICY PW

 • sta偶e badawcze i wizyty studyjne w presti偶owych zagranicznych o艣rodkach (od 5 dni do 3 m-cy)
 • wyjazdy zwi膮zane z nauk膮 obs艂ugi unikatowej aparatury badawczej (od 5 dni do 3 m-cy)

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz elektroniczny.

Przed z艂o偶eniem wniosk贸w bardzo prosimy zapozna膰 si臋 z regulaminem programu Mobility PW oraz informacjami dodatkowymi zawartymi w og艂oszeniu konkursowym, dotycz膮cymi zasad finansowania wyjazd贸w w ramach Programu w zale偶no艣ci od przyznanego finansowania.

Decyzj臋 nt. 藕r贸d艂a finansowania danej mobilno艣ci podejmuje Komisja Konkursowa Mobility PW w oparciu o informacje zawarte we wniosku nt. celu wyjazdu, jego d艂ugo艣ci oraz szczeg贸艂owych warunk贸w okre艣laj膮cych beneficjent贸w projekt贸w obj臋tych programem Mobility PW.

SK艁ADANIE WNIOSK脫W W KONKURSIE MOBILITY PW II

W kolejnych krokach prosz臋 o zapoznanie si臋 z dokumentacj膮 konkursow膮, wype艂nienie formularza online oraz za艂膮czenie skanu wype艂nionego oraz podpisanego wniosku 

1. Zapoznaj si臋 z Decyzj膮 Rektora (kliknij) oraz Regulaminem konkursu (kliknij)

2. Pobierz i wype艂nij wniosek konkursowy (kliknij)

3. Wy艣lij zeskanowany wniosek wype艂niaj膮c formularz online (kliknij)