Toptechnika

Sympozjum TOPTECHNIKA

Marek Darecki, Prezes WSK "PZL-Rzeszów" S.A., Pratt&Whitney Poland, Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza" wygłosi odczyt pt. „Silnik turbowentylatorowy z przekładnią – rewolucja na rynku napędów lotniczych”, 29.05.2014 r.

Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Bartosz Andrzej Grzybowski wygłosi odczyt pt. „Chematica: An automatic chemist for the 21st century”, 27.03.2014 r.

Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Maciej Chorowski wygłosi odczyt pt. „Kriogenika dla fizyki, techniki i medycyny”, 16.01.2014r.

Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Tadeusz Uhl wygłosi odczyt pt. „Zdalne systemy monitorowania stanu konstrukcji – praktyczne doświadczenia w komercjalizacji wyników badań naukowych”, 25.11.2013 r.