Seminarium "Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Seminarium odbywa się pod patronatem Prorektora ds. Nauki PW, prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego.

Dotychczas odbyły się spotkania:

Seminarium „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomice”, 20.04.2023

Seminarium „Rola danych i technologii geoinformacyjnych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej państwa”, 16.05.2023

Seminarium „Badania transdyscyplinarne na przykładzie polskich startupów”, 19.10.2023

Seminarium „Samoloty bezzałogowe Politechniki Warszawskiej w badaniach ekosystemów Antarktyki – Projekt MONICA", 16.11.2023

Seminarium „Współczesne baterie - hit czy kit?”, 18.01.2024

Seminarium „Rola modelowania i badań in-situ w zakresie zmian klimatu i jakości powietrza atmosferycznego w celu ochrony środowiska i zdrowia", 4.04.2024

Seminarium „Mikroskopia bez znaczników” (grant ERC), 18.04.2024

Seminarium „ Miasta przyszłości. Utopia czy konieczność.", 16.05.2024

   

Celem seminarium jest przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. W koncepcję spotkań wpisuje się wymiana wiedzy i doświadczeń wybitnych naukowców naszej uczelni ze społecznością akademicką w ramach tych samych lub innych dyscyplin. Do prezentacji dokonań naukowych zapraszani są goście, znani eksperci z danej dziedziny, z którymi współpracują politechniczni naukowcy, osiągając zamierzone rezultaty działalności badawczej. Cennym elementem seminarium jest dyskusja i możliwość kontaktu z prelegentami. Spotkania są również platformą potencjalnych możliwości rozwoju w ramach nawiązywania współpracy i nowych relacji naukowych oraz podejmowania nowych wyzwań opartych na doświadczeniach innych zespołów.

Komitet Naukowy Seminariów stanowią przedstawiciele Rad Naukowych Dyscyplin PW w składzie:

Architektura i Urbanistyka prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
Inżynieria Biomedyczna  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
Inżynieria Chemiczna dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni
Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Inżynieria Materiałowa dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. uczelni
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni
Matematyka prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Nauki Chemiczne dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni 
Nauki Fizyczne prof. dr hab.  inż. Janusz Hołyst
Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. Mieczysław Morawski
Filozofia dr Antonio Vassallo
Nauki Prawne dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni

oraz przewodniczący Rady, prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych PW) i sekretarz Rady, dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW).

Opis wpływu dyscyplin.

W planach przewidziane są kolejne spotkania seminaryjne:

17.10.2024 - Dyscyplina: Nauki prawne, Tytuł: Prawna regulacja sztucznej inteligencji

21.11.2024 - Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

16.01.2025 - Dyscyplina: Matematyka

20.03.2025 - Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

17.04.2025 - Dyscyplina: Filozofia

15.05.2025 - Dyscyplina: Nauki fizyczne

16.10.2025 - Dyscyplina: Biotechnologia

20.11.2025 - Dyscyplina: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Wszystkie seminaria odbywają się zdalnie lub hybrydowo, online na platformie TEAMS, w czwartki o godz. 16:15. W celu wzięcia udziału w seminarium należy dokonać rejestracji pod podanym na stronie wydarzenia linkiem lub dokonać zgłoszenia na adres hdn.csz@pw.edu.pl. Po rejestracji, zostanie przesłany na adres e-mail uczestnika bezpośredni link do spotkania.