Media »

Files

dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni

Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz - profesor PW w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Podstawowy obszar zainteresowań: mechanika eksperymentalna - w szczególności: wysokoobciążone struktury z kompozytów polimerowych, badania widm obciążeń, badania statyczne i zmęczeniowe kompozytowych struktur lotniczych, diagnostyka i metody NDT, projektowanie konstrukcji - budowa i badania prototypów bezzałogowych samolotów. Przebieg pracy naukowej: magister (1978), doktor (1993) i dr hab. (2009) od początku na Politechnice Warszawskiej.

Autor lub współautor ponad 90 publikacji, współautor 7 patentów, promotor ponad 170 prac inżynierskich lub magisterskich. Staże naukowe w Seconda Università Degli Studi Di Napoli we Włoszech (1999 – 3 miesiące) oraz dwie 3-miesięczne  ekspedycje naukowe do Polskiej Stacji Antarktycznej ARCTOWSKI – Wyspa Króla Jerzego (2014 – 2016).

Ważniejsze ostatnie publikacje:

Rodzewicz, Mirosław. 2022. “Close-Proximity, Conservative Extrapolation of Load Spectra.” Aircraft Engineering and Aerospace Technology 95: 1–13. https://doi.org/10.1108/AEAT-12-2021-0374.

Rodzewicz, Mirosław. 2021. “Comparative Fatigue Properties Estimation of Composite Structural Nodes.”