Album

AKWARELE, Joanna Pętkowska

W 2015 roku z inicjatywy Centrum Studiów Zaawansowanych  ukazał się album AKWARELE Joanny Pętkowskiej, doktorantki Wydziału Architektury PW oraz stypendystki CSZ.

AKWARELE, Joanna Pętkowska

Download (pdf, 1,18 MB)