Wykłady CSZ PW – praca zdalna - aktualizacja - semestr letni 2020

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się lista wykładów, które będą podlegały nauczaniu na odległość.

Szczegóły i ewentualne terminy w przypadku każdego z wykładów będą rozsyłane przez wykładowców na listy mailowe uczestników danego wykładu.

  • L1: Matematyczna Struktura Czasu i Przestrzeni II. Wstęp do Ogólnej Teorii Względności (30 godzin)

prof. dr hab. Jerzy Kijowski (CFT PAN)

  • L4: Geny, GMO i Genetyka (30 godzin)

prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii UW)

  • SL1: Konstrukcja Modeli Statystycznych z Pakietem R (15 godzin)

dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)

  • L2: Wnioskowanie Statystyczne z Pakietem R (15 godzin)

dr hab. inż. Anna Dembińska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)

  • SL3: Wybrane zagadnienia termodynamiki technicznej (30 godzin)

prof. Tomasz Wiśniewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW)

  • SL4: Jak wydobyć potencjał twórczy grupy? Techniki pracy twórczej w grupie (15 godzin)

dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW)

  • SL5: Psychologia zarządzania dla inżynierów (30 godzin)

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)

  • SL7: Wstęp do mechaniki kwantowej (15 godzin) - start 16.04.2020 na platformie zoom.us

dr Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW)

  • SL8: Rozmowy i Rozumowania - wykłady seminaryjne (15 godzin)

prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)

  • L3: Teoria drgań (30 godzin) - start 14.04.2020 

prof. Piotr Przybyłowicz (PW)

Wykłady anulowane:

SL6: Wpływ techniki i technologii na zarządzanie (15 godzin) dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) środy, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW