(piątek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień semestru zimowego