Biuletyn nr 15/2020

Więcej publikacji znajduje się tutaj.

Biuletyn jest dystrybuowany bezpłatnie.

Pozostałe pozycje wydawnicze można kupić w:

Księgarnia Akademicka

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
tel. 22 234 62 33

e-mail: sklep.wpw@pw.edu.pl