Trzecie Wyróżnienie CSZ PW przyznane profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu

 

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW „Kosmos Pitagorasa”

 Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque

 dla profesora Henryka Skarżyńskiego, 05.12.2016 r.

 

5 grudnia 2016 roku po raz trzeci przyznano wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zwane Kosmosem Pitagorasa, którego motto Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque – „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha” doskonale charakteryzuje wyjątkowe walory osobowości tegorocznego laureata, prof. dr hab.n.med. dr h.c. multi Henryka Skarżyńskiego.

Uroczystość poprowadzona przez Dyrektora CSZ prof. Stanisława Janeczko odbyła się w Sali Senatu PW. Laudację wygłosił prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Wręczeniu statuetki CSZ w postaci kryształowego dwunastościanu z wtopionym zarysem Akademii Platona, symbolicznie ustawionej na akronimie angielskiej nazwy Centrum – CAS, towarzyszyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz i kadry naukowej Politechniki Warszawskiej: Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt, prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor PW, prof. Kazimierz Stępień, UW, prof. Franciszek Krok, dr Piotr Przybyłowicz, prof. PW, prof. Mirosław Karpierz, prof. Piotr Wolański, prof. Roman Z. Morawski, prof. Zbigniew Brzózka. Profesor Henryk Skarżyński uświetnił uroczystość odczytem pt. „Słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw - szanse i zagrożenia".

Wyróżnienie ma tworzyć perspektywę dla nowego ponadstandardowego myślenia, a związany z nim kapitał ludzki ma stanowić bazę dla indywidualnego, wielokierunkowego kształcenia, formowania adeptów wszechstronnego umysłu o dwóch integralnych cechach: piękna i dobra. Nadawane jest za szczególne zasługi dla środowiska nauki, kultury i sztuki, za osiągnięcia w budowaniu efektywnych przestrzeni badawczych i przełamywanie granic poznania. W tym roku otrzymał je prof. Henryk Skarżyński – światowej sławy naukowiec, lekarz – otochirurg, specjalista otolaryngolog, audiolog, foniatra, organizator i dyrektor Instytutu Fizjologii i patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od 1994 roku Specjalista Krajowy, następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Jest laureatem licznych nagród krajowych i zagranicznych, w 2014 r. otrzymał Medal Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.

Więcej informacji na stronie Konwersatorium.