Sympozjum NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO w Pałacu w Radziejowicach, 27 -29.09.2021 r.

W dniach 27 – 29 września 2021 r. w Domu  Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach odbyło się Sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO. Sympozjum zostało zorganizowane w ramach konkursu INNOWACJE DYDAKTYCZNE na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej, przeprowadzonego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Sympozjum zostało zorganizowane w celu podsumowania wyników konkursu oraz jako platforma do dyskusji, wymiany myśli oraz nowych koncepcji dotyczących rozwoju Politechniki Warszawskiej w sferze dydaktyki. W programie znalazły się m.in. wystąpienia laureatów pierwszego konkursu na granty dydaktyczne PW w ramach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Oprócz laureatów konkursu w Sympozjum, na zaproszenie dyrektora CSZ prof. Stanisława Janeczko, brali udział przedstawiciele władz uczelni : rektor ds. Studiów prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk; przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, dziekan Wydziału MiNI PW; dziekan Wydziału Architektury PW prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski; dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prof. dr hab. inż. Marek Henczka; dziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki, Informatyki  i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Paweł Goldstein;  oraz moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW), prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Wydział Fizyki UW);, prof. dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW), prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki PW), prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Wydział Chemiczny PW), prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny PW).

Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.