Siódme Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznane Profesorowi Władysławowi Findeisenowi

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych KOSMOS PITAGORASA
dla Profesora Władysława Findeisena, 26.04.2022 r.
motto: Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque/
Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha

26 kwietnia 2022 roku po raz siódmy przyznano Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, którego motto brzmi  Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque – „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha”.

Uroczystość zorganizowana w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej była poświęcona Profesorowi Władysławowi Findeisenowi, Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985.

Wydarzenie, poprowadzone przez Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych profesora Stanisława Janeczko, uświetnił swoim wystąpienieniem laudacyjnym na cześć laureata profesor Leon Gradoń, a także reprezentanci władz uczelni: Rektor Politechniki Warszawskiej profesor Krzysztof Zaremba oraz dziekani: Wydziału Mechatroniki profesor Gerard Cybulski, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych profesor Michał Malinowski oraz Wydziału Elektrycznego profesor Lech Grzesiak, a także Maja Komorowska, polska aktorka teatralna i filmowa.

Wręczeniu statuetki Centrum Studiów Zaawansowanych w postaci kryształowego dwunastościanu z wtopionym zarysem Akademii Platona i nadania Profesorowi tytułu Mistrza Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej towarzyszyli zaproszeni goście: dziekani, profesorowie i przedstawiciele kadry naukowej Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Warszawskiego a także rodzina i przyjaciele laureata.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia.