Singularis Award

Nagroda Singularis została ustanowiona w celu wyróżnienia i docenienia osiągnięć w dziedzinie teorii osobliwości w szeroko rozumianym spektrum teorii osobliwości, obejmującym zarówno zaangażowanie w  rozwój naukowy,  jaki i działania związane z nauczaniem, popularyzacją i zastosowaniem tej dziedziny matematyki.

Łacińska nazwa Nagrody Singularis nie tylko nawiązuje  do dziedziny matematycznej, z którą jest związana, ale również wyraża zalety, takie jak wyjątkowość i unikalność, jakimi wyróżniają się nominowani do nagrody.

Misja i cele nagrody

Nagroda jest przyznawana za działalność na rzecz rozwoju i promowania teorii osobliwości wśród społeczności matematycznej oraz w domenie publicznej.

Ma na celu docenienie wkładu matematyków zaangażowanych w rozwój naukowy tej dziedziny matematyki oraz pracy dydaktycznej, wdrożeniowej oraz popularnonaukowej, związanej z teorią osobliwości na świecie.  

Kryteria kwalifikujące

Kandydaci do nagrody muszą być matematykami, którzy aktywnie zajmują się badaniami, dydaktyką i zastosowaniami matematycznym, z uwzględnieniem emerytowanych matematyków.

Przewodniczący i członkowie Kapituły Nagrody Singularis nie kwalifikują się do przyznania nagrody w czasie pełnienia swoich funkcji.

Zasady przyznawania nagrody

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Singularis, składającej się z międzynarodowego zespołu matematyków pod przewodnictwem Prof. Stanisława Janeczko. Przewodniczący oraz członkowie Kapituły Nagrody nominują kandydatów do Nagrody Singularis.

Na posiedzeniu decyzyjnym Kapituły członkowie komitetu głosują na zgłoszonych kandydatów. W przypadku, gdy głosowanie Kapituły Nagrody Singularis nie wyłoni laureata, ostateczny i decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.

Laureat Nagrody otrzymuje symboliczny medal, reprezentujący Nagrodę Singularis, Dyplom Honorowy Nagrody Singularis oraz nagrodę finansową.