Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki" pt. „Współczesne baterie - hit czy kit?”, 18.01.2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Współczesne baterie - hit czy kit?”.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Proponowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny nauki chemiczne, omówione zostaną zagadnienia rozwoju technologii urządzeń do konwersji i magazynowania energii elektrycznej.

Tematyka seminarium obejmuje omówienie zagadnień związanych z wytwarzaniem nowoczesnych chemicznych źródeł prądu, w tym w szczególności baterii. Przedyskutowane zostaną perspektywy rozwoju elektrochemicznych magazynów energii, możliwe ścieżki rozwoju technologii i wynikające stąd zagrożenia. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia dotyczące wytwarzania baterii litowo-jonowych oraz ich spodziewanych następców. Przedyskutowane zostaną zalety, wady i ograniczenia poszczególnych technologii. Prelegenci odniosą się do pełnego procesu wytwarzania, użytkowania i utylizacji baterii. Rozważana będzie dostępność surowców, bezpieczeństwo prezentowanych technologii oraz zastosowanie produktu końcowego. Ponieważ niektóre aspekty zagadnienia są różnie oceniane i są tematem społecznej dyskusji, część wystąpienia przeprowadzimy w formie polemiki. Przedstawione zostaną różne punkty widzenia i w miarę możliwości pełna argumentacja na rzecz i przeciwko konkretnych rozwiązań i perspektyw rozwoju. Motywem przewodnim wielu tematów poruszanych podczas seminarium będą badania materiałów i technologii prowadzone na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz z przemysłem.

Prelegentami seminarium będą: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski, prof. dr hab. inż. Marek Marcinek (Wydział Chemiczny PW), koreferentami będą prof. dr hab. Paweł Kulesza (Wydział Chemii UW), dr hab. inż. Krzysztof Fic (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska), a wydarzenie poprowadzi prof. dr hab. inż.  dr hab. inż. Tadeusz Hofman (Wydział Chemiczny PW).

Seminarium obędzie się 18 stycznia 2024 r. o godz. 16.15 i będzie miało charakter hybrydowy. Część stacjonarna odbędzie się w Audytorium Mościckiego Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowa 75 w Warszawie, zaś część online odbędzie się na platformie TEAMS. Link do rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj (szczegóły dołączania do spotkania można znaleźć tutaj).

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy kierować je na adres hdn.csz[at]pw.edu.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.

Więcej o seminariach.