Konwersatorium PW - "Moja przygoda z nauką", prof. Marek Konarzewski, 24.11.2022

Odczyt wygłosi profesor Marek Konarzewski - biolog, badacz i popularyzator nauki, profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, członek korespondent PAN, prezes-elekt PAN.

Profesor Marek Konarzewski ukończył studia z biologii w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1990 obronił doktorat. W 1996 habilitował się na podstawie pracy Allocation of energy to growth and respiration in avian postembryonic development. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.
Jest profesorem w Katedrze Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–1993 był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole badawczym amerykańskiego biologa Jareda M. Diamonda. W latach 2008–2013 był radcą-ministra ds. nauki i technologii ambasady RP w Waszyngtonie. W latach 2017–2021 pełnił funkcję doradcy Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii. W październiku 2022 wybrany przez Zgromadzenie Ogólne PAN na nowego prezesa Akademii w kadencji 2023–2026.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej i fizjologii ptaków i ssaków. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, licznych artykułów popularnonaukowych, książki popularnonaukowej Na początku był głód, dwóch albumów fotograficznych o przyrodzie Doliny Biebrzy Puszczy Knyszyńskiej oraz tłumaczenia wyróżnionej nagrodą Pulitzera książki Jareda M. Diamonda Strzelby, zarazki, maszyny.

Konwersatorium odbędzie się w czwartek, 24 listopada 2022 r. o godz. 16.15 w Sali Senatu Gmachu Głównego PW.

Po odczycie zapraszamy na spotkanie, podczas którego będzie można porozmawiać bezpośrednio z prelegentem.