Interdyscyplinarne Seminarium Studiów ID "Co czują czujniki chemiczne?", prof. Wojciech Wróblewski, 9.01.2024

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski z Wydziału Chemicznego PW.

Abstrakt

Sensory chemiczne są urządzeniami powszechnie stosowanymi w systemach kontroli
analitycznej, zastępując często drogą oraz skomplikowaną aparaturę pomiarową.
Korzystne właściwości metrologiczne, prostota konstrukcji oraz niski koszt spowodowały
ich dynamiczny rozwój. Sensory chemiczne o ograniczonej selektywności mogą być
natomiast stosowane w układach multisensorowych, stanowiących główny element tzw.
elektronicznego języka, systemu do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o
złożonym składzie. Sygnały mierzone w badanej próbce za pomocą takiego zestawu
sensorów tworzą jej „odcisk palca”. Interpretacja sygnałów uzyskiwanych z matryc
sensorowych wymaga zastosowania odpowiednich metod chemometrycznych, czego
efektem jest klasyfikacja próbki lub określenie zawartości poszczególnych składników.
Celem wykładu jest przedstawienie i przybliżenie problematyki sensorów chemicznych
oraz elektronicznego języka. Zaprezentowane zostaną podstawy działania tego typu
urządzeń, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne oraz potencjalne obszary ich aplikacji i
komercjalizacji.

Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2024, godz. 17.15-18.45 w sali 102 Gmachu Wydziału Matematyki, ul. Koszykowa 75.