Lecture Notes — exact sciences

Narzędzia geometrii

Irmina Herburt
Maria Moszyńska

Download (pdf, 150.01 kB)

On the mathematical modeling of complex systems

Jonathan D.H. Smith

Download (pdf, 84.00 kB)

Metody numeryczne w zagadnieniach niestabilnych

Teresa Regińska

Download (pdf, 123.11 kB)
Okładka

Odporność wewnętrzna modeli liniowych na zaburzenia w danych obserwacyjnych - obserwacje nieskorelowane i skorelowane

Witold Prószyński

Download (pdf, 89.16 kB)
Okładka

Statystyka matematyczna stosowana. Elementy

Ryszard Zieliński

Download (pdf, 139.75 kB)
Okładka

The Fractal Market Hypotesis: Applications to Financial Forecasting

Jonathan Blackledge

Download (pdf, 224.12 kB)